LĪRIA light and purity

LĪRIA light and purity je nová kolekce, která v překladu znamená čistota a světlo a propojila jsem ji s archandělem Gabrielem. Archanděl Gabriel je Božím poslem, který prostřednictvím bílého paprsku přichází duše probouzet v pozemské rovině. Jeho dary nám přináší vyšší poznání toho, kdo doopravdy jsme a odkud pocházíme. Jeho síla je veliká a pomáhá nám zvednout se ze dna a pokračovat v našem poslání tady na Zemi. Poselství této kolekce proto zní: To, co nás stáhlo na dno musí pryč a teď to nové v nás potřebuje sílu povstat.