RAYA inner blue ray

RAYA inner blue ray je nová zimní kolekce. V překladu znamená náš vnitřní modrý paprsek a propojila jsem ji s archandělem Michaelem. Archanděl Michael je andělem míru, který prostřednictvím modrého paprsku třímá meč spravedlnosti a obhajuje Boží vůli. Jeho poselství zní: Ve světě nemůže být mír, když nezrealizujeme mír ani sami v sobě. Říční perla je zde symbol nového začátku.